30/06/2021 15:00 Σουαζιλάνδη - MTN Premier League
--- Manzini Wanderers
Mhlume Peacemakers